Večer mistrů a sportovec roku Prahy 10

Jako každý rok náš oddíl uspořádal slavnostní večer pro medailisty z jednotlivých mistrovství České republiky v této sezóně.

Na večeři byli pozváni z kategorie U17 Marek Čepela a Erika Osičková, z kategorie U15 Daniel Pešek a Jakub Mojdl, z kategorie U11 Daniel Musil a Justýna Rumlová.

Tradici společné večeře s trenéry a rodiči hráčů založili Martina a Milan Maixnerovi v době svého vedení oddílu a rádi ji udržujeme i nadále, jako poděkování hráčům za jejich sportovní nasazení, rodičům za podporu a trenérům za jejich úsilí. V době založení tradice se na večeři scházelo více než 10 úspěšných badmintonistů z našeho oddílu, rok od roku díky větší individualizaci sportu je stále náročnější si medailová umístění na MČR vybojovat. Také jako trenér vidím odlišný přístup rodičů i nás trenérů, méně nadšenců, kteří by svůj volný čas chtěli věnovat sportu a děti „postrkovat vpřed“, více shovívavosti a jiný způsob komunikace než tomu bylo dříve.

Obecný trend ve sportu směřuje k tomu, aby děti co nejvíce a co nejdéle bavil, ale věřím, že sport má naučit sportovce i disciplíně, zodpovědnosti, fair play a k tomu je třeba zažít i neúspěch, umět překonávat překážky a nevzdávat se. Co je to, co současné generaci dětí v Praze skutečně chybí a často se setkáváme s tím, že děti nechtějí soutěžit, aby neprohrály nebo nechodí na trénink, protože se jim „dnes zrovna nechce“, nebo prostě chodí jen na „kroužek“ bez dalších závazků a povinností.

Tímto bych chtěla velmi poděkovat především rodičům hráčů, kteří získali medaile za jejich podporu, obětování volného času, finanční podporu dětí a především za to, že z nich vychovávají zdravé osobnosti 🙂

Věřím, že se nám společnými silami podaří v jejich medailových úspěších pokračovat, přidají se i další a budeme v našem oddíle vychovávat lidi schopné jít si za svými cíli a v životě uspět.

To se podařilo také jednomu z našich medailistů Danielu Musilovi, když byl tento víkend vyhlášen Sportovcem roku Prahy 10 v kategorii nejmladších sportovců. Moc gratulujeme!

  • image0 (2)