Spořilov

Každé pondělí 17.30 - 19.00 a každý čtvrtek od 16.30 - 18.00 se v tělocvičně ZŠ Jižní koná badmintonový trénink mládeže, vedený Petrou Nárovcovou a Terezou Hřebíkovou. Věkové rozmezí našich mladých svěřenců je od patnácti do osmnácti let. Tréninková skupina je otevřena všem výkonnostním úrovním hráčů a všichni jistě brzy zapadnou do pozitivního kolektivu mladých lidí. Tréninková náplň je složená z několika oddělených částí: rozcvičky, kulturního okénka, herního cvičení na kurtech a samotné závěrečné hry. Snažíme se vždy o pozitivní atmosféru a přivítáme každého nového zájemce.
Na juniorský trénink volně navazuje ve čtvrtek 18.00 - 19.00 tzv. seniorský trénink, opět vedený tandemem našich trenérů. Trénink je určen osobám starším osmnácti let a je více zaměřen na technickou stránku hry, aniž by se pochopitelně zanedbávala fyzická průprava. Tréninková náplň je však stejná jako u juniorského tréninku. I zde vládne přátelská ba dokonce rodinná atmosféra, která každého velmi potěší.
Výkonnostní úroveň na spořilovských trénincích není určujícím faktorem. Naše heslo zní „Hrajeme to pro radost“.