Pozvánka na Členskou schůzi oddílu

přidáno: 13. 2. 2017 2:53, autor: Jozef Balint   [ aktualizováno 13. 2. 2017 5:51 ]
Zveme Vás

na ČLENSKOU SCHŮZI badmintonového oddílu TJ ASTRA, která se koná ve čtvrtek 23. února 2017 od 18.00 hod. v areálu TJ - „KLUB ASTRA“, V Korytech 157/27, Praha 10.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Zpráva o činnosti badmintonového oddílu TJ ASTRA za rok 2016 a plán činnosti na rok 2017
3. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
4. Diskuse
5. Návrh kandidátů na valnou hromadu TJ
6. Návrh usnesení
7. Závěr

Za výbor badmintonového oddílu

Tomáš Jouda
předseda oddílu

Přijďte diskutovat o Vašem oddílu!
Comments